facebook tool img

Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

v Ljubljani

Disleksija in vid

Kaj je disleksija?

Ljudje s specifičnimi težavami pri učenju imajo težave na določenih področjih akademskega delovanja, vendar so uspešni pri drugih predmetih in so običajno inteligentni. Najpostejša vrsta posebne učne težave je povezana z bralno sposobnostjo – to imenujemo disleksija.

Otroci z disleksijo so običajno manj uspešni pri črkovanju, a v pogovoru delujejo inteligentno, imajo pa težave s pisanim jezikom. Leonardo da Vinci in Einstein naj bi oba imela disleksijo.

Disleksijo načeloma diagnosticirata logoped ali specialni pedagog, ki uporabljata posebne teste. V diagnostiko se lahko vključi psiholog, ki doda svoje ugotovitve. Diagnostika je obsežen proces, saj disleksija vpliva na več področij življenja posameznika. Primarno se odraža na branju in pisanju, vpliva na računanje, pogosto je združena s specifičnim načinom zaznavanja, opazovanja in mišljenja. Osebe z disleksijo imajo lahko težave z govorom in jezikom, senzomotorično koordinacijo ter koncentracijo. Simptomi disleksije so lahko blagi in komaj opazni, ali pa tako močni in trdovratni, da osebi onemogočajo funkcionalno uporabo branja, s tem pa močno vplivajo na njen akademski razvoj.

Logoped, specialni pedagog in psiholog bodo z diferencialno diagnostičnimi postopki ugotovili, ali gre za motnje pri branju v smislu disleksije ali pa je slabo branje posledica kakšnega drugega problema, na primer nezadostnega šolanja ali nizke inteligence. Testiranja se lahko izvedejo povsod kjer so strokovnjaki teh profilov, v okviru šole, v zdravstvenih domovih, specializiranih centrih za sluh in govor, svetovalnih centrih ali zasebno preko lokalnega združenja oseb z disleksijo.

Priporočamo tudi opravljanje pregleda binokularne nestabilnosti pri optometristu.

Dejavniki vida pri disleksiji

Večina strokovnjakov se strinja, da težave z vidom običajno niso glavni razlog za disleksijo. Določene težave z vidom se pri disleksiji sicer pogosteje pojavljajo in lahko v nekaterih primerih pripomorejo k težavam pri branju.

Šolski očesni testi tovrstnih težav z vidom običajno ne bi zaznali. Najpogostejši napaki vida pri disleksiji sta zmajšana sposobnost za izostritev na blizu in slaba ali nestabilna koordinacija obeh očes (binokularna nestabilnost). Binokularno nestabilnost lahko zaznajo različni preprosti testi.

Te težave z vidom lahko povzročijo preobremenjenost, stres ali izkrivljanje vida. Branje se s tem upočasnjuje, kar otrokom jemlje pogum za daljše branje.

Nimajo vsi ljudje z disleksijo težav z vidom, nekateri pa se jih morda sploh ne zavedajo. Ljudje z blago specifično težavo pri učenju, ki mogoče ni tako huda, da bi jo poimenovali disleksija, imajo lahko prav tako težave z vidom. Težave z vidom se lahko zdravijo s prepreostimi vajami za oči ali pa se predpišejo korekcijska očala.

V Optiki Oblak lahko s pregledom določimo morebitna bolezenska stanja ali spremembe na očesu pri vas ali vašemu otroku. Naročite se in deležni boste temeljite oskrbe. Lepo vabljeni!

Dr Emil Oblak, optometrist